Det kommer att finnas 2 bussar till Liljevalchs 15-17 juni

En buss utgår från Örnsköldsvik
Ulla Grundberg Larsson, Örnsköldsvik ulla.grundberglarsson@telia.com
Inbetalning sker via Örnsköldsviks hemslöjdsförening 27/4.

En buss utgår från Sollefteå via Härnösand och Sundsvall.
Intresserade vänder sig
till din lokala hemslöjdsförening i Sollefetå, Härnösand eller Medelpad.

Härnösand Stina Grundberg 0611.27008@telia.com
Sollefteå Berit Öberg berit.oberg@kramnet.sei
Medelpad Åsa Larsson info.medelpad@hemslojden.org
Sen anmälan och reservplatser går via Stina Grundberg, Härnösand efter den
30/3.

Inbetalning 500 kr
för anmälda till resan för Sollefteå, Medelpad och Härnösand görs till
respektive hemslöjdsförening. En klumpsumma för Medelpad
och Sollefteå hemslöjdsförening betalas därefter till Härnösands
hemslöjdsförening på pg 58 29 57-7 senast. Slutbetalningar 1000kr görs senast 27/4.

Vid sen anmälan skickas inbetalning direkt till Härnösands
Hemslöjdsförening.