Bilder från Introträff Gemenskapstickning Härnösand. Härnösands del av stickningen och tilldelade färger. Varje deltagare stickar enligt sin skisss.