Förslag till aktiviteter att fira hemslöjden 100 år
http://hemslojden100ar.se/om-jubileet

Liljevalchs Gemenskapstickning 16/6 kl. 12-15 öppet 11-17
Västernorrland firar hemslöjden100 år
och bidrar med gemenskapstickning på Liljevalchs. www.liljevalchs.se Betala 2 för 1 entré.

Nordiska museet – utställningen “VÄV” guidning 16/6 kl 10.00 och 10.30. Betala 2 för 1 entré. Öppet 10-17. www.nordiskamuseet.se
I
den lustfyllda utställningen Väv samsas gamla vävar ur museets samlingar
med nya från hela landet. Elever från Konstfack, HV Skola och
Sätergläntan inbjudits och har inspirerats av museets gamla allmogevävar och skapat nytt. Utställning skolslöjd.
Visning Sollefteåbuss kl 10.00 och
Örnsköldsviks buss 10.30

Valdermsudde. Utställning Lilli och prinsen. En vandring i
Lilli Zickermans spår. (på egen hand). Betala 2 för 1 entré. Öppet 11 – 17. www.waldemarsudde.se
I utställningen
visas hemslöjdsrörelsens framväxt och utveckling.
Nutida textilkonstnärer som på olika sätt influerats av Lilli visas med ett antal verk.

Rosendals trädgårdar öppet 11-18. (på egen hand)
Rosendals Trädgård är en öppen
trädgård för intresserade besökare där huvudsyftet med verksamheten är att åskådliggöra och demonstrera kulturåtgärder i trädgård och park. www.rosendalstradgard.se

Skansen öppet 10-1 www.skansen.se (på egen hand)