Gemenskapstickning 12 juni Liljevalchs konsthall

Hemslöjdsföreningarna i Västernorrland stickar gemensamt Landhöjning,
en rundstickning, 18 meter
i omkrets fördelat på 24 stickor i blått, grönt och grått ullgarn. Stickningen
visar en bild av Västernorrland, med Höga Kusten, en annorlunda
landskapsmålning. Ett konstverk skapat av platsen, människorna och hantverket. Stickningen
är formgiven av konstnär Kerstin Lindström.

Vi bjuder in till gemenskapsstickning på Världstickdagen (wwkipday). Lördagen den 16 juni
2012, 12-15, Liljevalchs konsthall, Stockholm. Hemslöjdsföreningarna
startar gemenskapstickningen kl. 12-13. Stickintresserade är välkomna att delta
tillsammans med hemslöjdsföreningarna i stickgemenskapen mellan 13-15. Ta gärna
med ett litet 2-trådigt grått garnnystan. Folkmusik spelas till stickningen.
Visning på skärm från Nordiska Sticksymposiet 2011, en 80 stickor röd
gemenskapstickning från Färöarna.

Medverkande: Hemslöjdsföreningarna i
Västermorrland, hemslöjdskonsulent Ulrika Bos
Kerttu och konstnär Kerstin Lindström.

Kontaktpersoner:

Ulrika Bos Kerttu, Hemslöjdskonsulent

ulrika.bos.kerttu@murberget.se

Christina Hemström, Ångermanlands Hemslöjdsförening christina.hemstrom@folkbildning.net

Stina Grundberg, Härnösands Hemslöjdsförening 0611.27008@telia.com

Berit Öberg, Sollefteå Hemslöjdsförening berit.oberg@kramnet.se

Ulla Grundberg Larsson, Örnsköldsviks hemslöjdsförening ulla.grundberglarsson@telia.com

Åsa Larsson, Medelpads Hemslöjdsförening info.medelpad@hemslojden.org

Kerstin Lindström,
konstnär
k.lindstrom.harnosand@gmail.com

Telefonnummer till
ansvarsperson Liljevalchs

Ulrika Bos Kerttu
0611-88 686, 070 3480865