Bilder från ihopstickning av gemenskapstickningen i Härnösand