2012
16/6 Liljevalchs
25/8 Textilarkivet, Sollefteå
27/10 Kulturmagasinet, Sundsvall

2013
25/7 Norra Berget, Sundsvall 13-17

2014
Umeå, kulturhuvudstaden