Gemenskapstickning Sundsvall, Norra Berget

Vi stickar utanför Vinfabriken med stickningen den 25 juli 13-16