Blog Image

Gemenskapstickning Landhöjning

Aktiviteter 15-17 juni

Bussresan 2012 Posted on Sun, May 06, 2012 22:31:26

Förslag till aktiviteter att fira hemslöjden 100 år
http://hemslojden100ar.se/om-jubileet

Liljevalchs Gemenskapstickning 16/6 kl. 12-15 öppet 11-17
Västernorrland firar hemslöjden100 år
och bidrar med gemenskapstickning på Liljevalchs. www.liljevalchs.se Betala 2 för 1 entré.

Nordiska museet – utställningen “VÄV” guidning 16/6 kl 10.00 och 10.30. Betala 2 för 1 entré. Öppet 10-17. www.nordiskamuseet.se
I
den lustfyllda utställningen Väv samsas gamla vävar ur museets samlingar
med nya från hela landet. Elever från Konstfack, HV Skola och
Sätergläntan inbjudits och har inspirerats av museets gamla allmogevävar och skapat nytt. Utställning skolslöjd.
Visning Sollefteåbuss kl 10.00 och
Örnsköldsviks buss 10.30

Valdermsudde. Utställning Lilli och prinsen. En vandring i
Lilli Zickermans spår. (på egen hand). Betala 2 för 1 entré. Öppet 11 – 17. www.waldemarsudde.se
I utställningen
visas hemslöjdsrörelsens framväxt och utveckling.
Nutida textilkonstnärer som på olika sätt influerats av Lilli visas med ett antal verk.

Rosendals trädgårdar öppet 11-18. (på egen hand)
Rosendals Trädgård är en öppen
trädgård för intresserade besökare där huvudsyftet med verksamheten är att åskådliggöra och demonstrera kulturåtgärder i trädgård och park. www.rosendalstradgard.se

Skansen öppet 10-1 www.skansen.se (på egen hand)Medlem i SHR

Bussresan 2012 Posted on Tue, February 21, 2012 21:22:25

Som medlem i en hemslöjdsförening går du in på Liljevalchs, Valdermars udde och Nordiska museet. Pris 2 för 1.

Är du inte medlem i SHR i Ångermanland och Medelpad.

Bli medlem på www.hemslojden.org eller kontakta din lokala hemslöjdsföreningAnmälan bussresa

Bussresan 2012 Posted on Tue, February 21, 2012 21:17:36

Det kommer att finnas 2 bussar till Liljevalchs 15-17 juni

En buss utgår från Örnsköldsvik
Ulla Grundberg Larsson, Örnsköldsvik ulla.grundberglarsson@telia.com
Inbetalning sker via Örnsköldsviks hemslöjdsförening 27/4.

En buss utgår från Sollefteå via Härnösand och Sundsvall.
Intresserade vänder sig
till din lokala hemslöjdsförening i Sollefetå, Härnösand eller Medelpad.

Härnösand Stina Grundberg 0611.27008@telia.com
Sollefteå Berit Öberg berit.oberg@kramnet.sei
Medelpad Åsa Larsson info.medelpad@hemslojden.org
Sen anmälan och reservplatser går via Stina Grundberg, Härnösand efter den
30/3.

Inbetalning 500 kr
för anmälda till resan för Sollefteå, Medelpad och Härnösand görs till
respektive hemslöjdsförening. En klumpsumma för Medelpad
och Sollefteå hemslöjdsförening betalas därefter till Härnösands
hemslöjdsförening på pg 58 29 57-7 senast. Slutbetalningar 1000kr görs senast 27/4.

Vid sen anmälan skickas inbetalning direkt till Härnösands
Hemslöjdsförening.