Blog Image

Gemenskapstickning Landhöjning

Gemenskapstickning 2012-2014

om Gemenskapstickningen Posted on Fri, June 29, 2012 00:50:35

2012
16/6 Liljevalchs
25/8 Textilarkivet, Sollefteå
27/10 Kulturmagasinet, Sundsvall

2013
25/7 Norra Berget, Sundsvall 13-17

2014
Umeå, kulturhuvudstadenom Gemenskapstickning Landhöjning

om Gemenskapstickningen Posted on Fri, May 11, 2012 20:27:05

Gemenskapstickning 12 juni Liljevalchs konsthall

Hemslöjdsföreningarna i Västernorrland stickar gemensamt Landhöjning,
en rundstickning, 18 meter
i omkrets fördelat på 24 stickor i blått, grönt och grått ullgarn. Stickningen
visar en bild av Västernorrland, med Höga Kusten, en annorlunda
landskapsmålning. Ett konstverk skapat av platsen, människorna och hantverket. Stickningen
är formgiven av konstnär Kerstin Lindström.

Vi bjuder in till gemenskapsstickning på Världstickdagen (wwkipday). Lördagen den 16 juni
2012, 12-15, Liljevalchs konsthall, Stockholm. Hemslöjdsföreningarna
startar gemenskapstickningen kl. 12-13. Stickintresserade är välkomna att delta
tillsammans med hemslöjdsföreningarna i stickgemenskapen mellan 13-15. Ta gärna
med ett litet 2-trådigt grått garnnystan. Folkmusik spelas till stickningen.
Visning på skärm från Nordiska Sticksymposiet 2011, en 80 stickor röd
gemenskapstickning från Färöarna.

Medverkande: Hemslöjdsföreningarna i
Västermorrland, hemslöjdskonsulent Ulrika Bos
Kerttu och konstnär Kerstin Lindström.

Kontaktpersoner:

Ulrika Bos Kerttu, Hemslöjdskonsulent

ulrika.bos.kerttu@murberget.se

Christina Hemström, Ångermanlands Hemslöjdsförening christina.hemstrom@folkbildning.net

Stina Grundberg, Härnösands Hemslöjdsförening 0611.27008@telia.com

Berit Öberg, Sollefteå Hemslöjdsförening berit.oberg@kramnet.se

Ulla Grundberg Larsson, Örnsköldsviks hemslöjdsförening ulla.grundberglarsson@telia.com

Åsa Larsson, Medelpads Hemslöjdsförening info.medelpad@hemslojden.org

Kerstin Lindström,
konstnär
k.lindstrom.harnosand@gmail.com

Telefonnummer till
ansvarsperson Liljevalchs

Ulrika Bos Kerttu
0611-88 686, 070 3480865Medverka i gemenskapstickning

om Gemenskapstickningen Posted on Sun, May 06, 2012 22:13:53

Välkommen till Liljevalchs konsthall 16 juni kl 12

Gemenskapstickning 12.00 – 15.00
Hemslöjdsföreningarna i Västernorrland (Ångermanland och Medelpad)
bidrar med Landhöjning, en rundstickning, 18 meter i omkrets fördelat på 24 stickerskor.

Hemslöjdsföreningarna inviger stickningen kl 12.00
Du är välkommen att vara med vid invigningen samt att sticka från kl. 13.00.
Folkmusik spelas.

Inträde på Liljevalchs. 2 går för 1 vid medlem i en Hemslöjdsförening.

Ladda ner inbjudan till Liljevalchs

Ladda ner AffischHistorik Gemenstickning

om Gemenskapstickningen Posted on Wed, October 05, 2011 01:12:13

Gemenskapstickning2012:
inför SHR 100 års firande samarbetade hemslöjdsföreningar i Västernorrland (Ångermanland, Medelpad, Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand) kring en idé med en gemensam stickning “Landskapshöjning” tillsammans med hemslöjdskonsultent Ulrika Bos Kerttu och konstnär Kerstin Lindström som fick uppdraget att formge stickningen. (se skiss nedan). Stickningen består av en 18 meter rund stickning fördelat på 24 stickor. Medlemmarna i de fyra lokalföreningarna har stickat 4,5 meter var och tillsammans 47 olika lappar i olika länger och bredder (Den längsta biten är 75 cm lång). Färgerna symboliserar länets gröna odlingsmarker och skogar samt de blå älvarna och havet längs kusten. Lapparna fogaades samman med rött garn till en cirkel på 18 meters omkrets på respektive hemslöjdsförening. På Liljevalchs konsthall sattes stickningen ihop. Besökarna på Liljevalchs konsthal kunde delta i firandet genom att hjälpa till med stickningen.

Bild: Kerstin Lindströms skiss på gemenstickningen “Landhöjning

Tidigare gemenskapstickningar

2002: deltog några styrelsemedlemmar i Nordiskt sticksymposium i Härnösand. På en kvällsövning stickades parstickning (dvs 2 stickare stickade med 2 rundstickor samtidigt).

2009: Tekniken med gemenstickning utvecklades i Härnösand hemslöjdsförening.
En 9 mannastickning skapades fördelat på 9 rundstickor. Denna stickning deltog i olika arrangemang under året. Premiär för sticka runt återbrukad gran på sambiblioteket.

2010: Deltog stickningen på Nordiska sticksymposiet på Folkhögskolan i Härnösand.

2011: samarbetade konstnär Kerstin Lindström och hemslöjdskonsulent Ulrika Bos Kerttu kring en 80 manna gemenstickning på sticksymposiet på Färöarna. Denna stickning dokumenterades och finns att köpa tillsammans med informationshäfte. Stickningen finns att se på Liljevalchs 16 juni 2012. http://knittingincircle.blogspot.com